Η Ιστορία μας

Καλωσορίσατε στην Επόμενη Στάση

Η Επόμενη Στάση αποτελεί μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) Ειδικού Σκοπού (Ένταξης ευπαθών ομάδων στην αγορά εργασίας) ιδρυθείσα σύμφωνα με τον νόμο 4019/2011, όπου όλα τα μέλη της εργαζόμαστε και δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας για τη βιωσιμότητα αυτού του εγχειρήματός μας.

Η Επόμενη Στάση σηματοδοτεί το “επόμενο βημα” των μελών της στην αγορά εργασίας. Ιδρύεται το Σεπτέμβριο του 2020. Λόγω των COVID περιορισμών στη λειτουργία της, ξεκινά ουσιαστικά τη δράση της το καλοκαίρι του 2021.

Η έδρα της βρίσκεται εντός της στοάς της Νέας Αγοράς (δίπλα ακριβώς σε αυτή του Μοδιάνο), στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων μας είναι κωφοί & βαρύκοοι.

Πρώτιστος στόχος μας είναι να (απο)δείξουμε στο κοινωνικό σύνολο ότι άτομα από ευάλωυες κοινωνικές ομάδες μπορούν να εργαστούν ισότιμα και να είναι το ίδιο παραγωγικά μέσα σε ένα ισότιμο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Είμαστε κατά των διακρίσεων και κατά των προκαταλήψεων που απομονώνουν άτομα με κάθε είδους αναπηρία από την κάθε παραγωγική διαδικασία.

a person doing a two thumbs up