Στόχοι της ΚΟΙΝΣΕΠ Επόμενη Στάση


1.Να διακρίνουμε και να ορίσουμε τις ανάγκες την ομαλή ένταξη των μελών και υπαλλήλων της ΚΟΙΝΣΕΠ στην αγορά εργασίας, μέσα από ένα διάστημα προετοιμασίας αλλά και πρακτικής άσκησης σύμφωνα με το οποίο θα περιγράφουμε και θα κατονομάσουμε τις ανάγκες της Κοινσεπ Επόμενη Στάση , καφέ μπάρ και μίνι μάρκετ τοπικών προϊόντων.


2.Να ενθαρρύνουμε ώστε νέοι κωφοί και βαρήκοοι να γίνουν αυτόνομοι μελλοντικά, αναλαμβάνοντας τα έξοδα επιβίωσης βασιζόμενοι σ τον δικό τους μισθό, την ατομική διαχείριση του δικού τους σπιτιού, την οργάνωση του ελεύθερου χρόνου τους, την επιλογή ενός χόμπι αλλά και την ενεργή συμμετοχή σε θέματα της κοινωνίας των πολιτών.

3. Να σχεδιάσουμε και να αναπτύξουμε με την υποστήριξη διερμηνέα της ελληνικής Νοηματικής γλώσσας – για την διασφάλιση της ανεμπόδιστης επικοινωνίας μεταξύ Κωφών και ακουόντων – αλλά και εξειδικευμένης ψυχολόγου σε θέματα Κωφών πολιτικές νεολαίας για άτομα ΑΜΕΑ. Ταυτόχρονα να καταγράψουμε τις ανάγκες των νέων ΑΜΕΑ ακόμα και από τις μικρές ηλικίες μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον και να δημιουργηθούν στατιστικά στοιχεία για την κοινότητα των κωφών σε θέματα μόρφωσης, επαγγελματικής αποκατάστασης, απόκτηση ικανοτήτων , ανεργίας αλλά και δυνατοτήτων της κοινωνικοποίησης τους μέσα στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, της εξέλιξης τους και την αποφυγή απομόνωσης τους μέσα από την «γκετοποίηση» της κοινότητας τους.

people doing group hand cheer


Τα όλο επιχείρημα ξεκίνησε μετά από την γνωριμία με μια μικρή ομάδα κωφών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και της παρότρυνσης της, να συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών νέων στην Μάλτα το έτος 2015 μέσω του Ευρωπαϊκού Φορέα Erasmus Plus , “Alter Ego Ngo”. Από τότε όλο και περισσότεροι νέοι κωφοί και βαρήκοοι έχουν συμμετέχει και σε άλλα Ευρωπαϊκά διαπολιτισμικά προγράμματα μικρής διάρκειας τόσο στην Μάλτα, Λιθουανία, Γαλλία, Πολωνία, Ισπανία, Νεπάλ αλλά και Ελλάδα.


Το ζητούμενο είναι η ισότιμη αντιμετώπιση τους από το κοινωνικό σύνολο, η κατανόηση των εμποδίων αντιμετωπίζουν για την ομαλή κοινωνικοποίηση τους, η διαχείριση των κρίσεων αντιμετωπίζουν σε προσωπικό αλλά και οικογενειακό περιβάλλον και τέλος η ενεργή συμμετοχή τους σε θέματα την Κοινωνίας των Πολιτών τόσο σε Τοπικό, Εθνικό αλλά και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για τον λόγο αυτό πρέπει να συνεργαστούμε όλοι μαζί για να επιλύσουμε αλλά και να διορθώσουμε τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζουν και να προτείνουμε και να υιοθετήσουμε νέες και σύγχρονες πολιτικές νεολαίας σε θέματα που τους αφορούν.